Polno prenosive infekcije kod mladih

Polno prenosive infekcije predstavljaju grupu oboljenja koja je različita po načinu ispoljavanja, toku bolesti i prognozi, a sa zajedničkom osobinom da se prenose putem seksualnog kontakta. Ova oboljenja za posledicu mogu da imaju dugoročne, često trajne poremećaje zdravlja, oštećenje i gubitak reproduktivne funkcije, rađanje dece s anomalijama ili infekcijama, a u slučaju nekih polno prenosivih…

Endometrioza

ENDOMETRIOZA ( Endometriosis ) Jedino mesto gde se normalno nalazi endometrijum je unutrašnja površina materice koju on oblaže. Ukoliko se endometrijum nađe izvan materične duplje, onda je reč o endometriozi. Endometrioza može da se javi u samoj materici, tj. endometrijum može duboko da prodre u njen mišićni zid i tada je reč o unutršsnjoj endometriozi…