Najčešći razlozi za odlazak adolescenata ginekologu

1. Zbog kojih problema vam se najčešće obraćaju devojčice školskog uzrasta? Pred kraj osnovne škole devojčice često dolaze zbog neredovih menstruacionih ciklusa ili ako ciklusi nisu nastupili. Ponekad se dogodi da neko od menstruacionih krvarenja treje duže od 10 dana što može da izazove malokrvnost i tada je potrebno lečenje. Tokom prve i druge godine…