Kada je pravo vreme za posetu ginekologu?

Ukoliko nastupi krvarenje kod prepubertetskog deteta. Ukoliko se uoči maljavost i rast dojki kod prepubertetskog deteta. Ako si napunila 16 godina, a nisi dobila prvu menstruaciju. Ako si napunila 16 godina i nikada nisi bila kod ginekologa. Ako si postala seksualno aktivna. Ako ti je izostala menstruacija. Ako ti menstruacije traju duže od 8 dana.…