Kontraceptivne pilule u adolescenciji

Puno je predrasuda koje se još uvek gaje kod nas u vezi sa korišćenjem kontraceptivnih pilula. Jedna od njih je da su pilule štetne ako se koriste kod adolecentkinja. Slede odgovori na najčešća pitanja koja postavljaju roditelji u ambulanti dečje i adolescentne ginekologije, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u…