Polno prenosive infekcije kod mladih

Polno prenosive infekcije predstavljaju grupu oboljenja koja je različita po načinu ispoljavanja, toku bolesti i prognozi, a sa zajedničkom osobinom da se prenose putem seksualnog kontakta. Ova oboljenja za posledicu mogu da imaju dugoročne, često trajne poremećaje zdravlja, oštećenje i gubitak reproduktivne funkcije, rađanje dece s anomalijama ili infekcijama, a u slučaju nekih polno prenosivih…