Dečja i adolescentna ginekologija Srbije

Ciljevi i zadaci

Ciljevi i zadaci organizovanja Udruženja za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije su:

  1. Da promoviše stručno-metodološki i naučno-istraživački rad u oblasti dečje i adolescentne ginekologije i da osnaži znanja relevantna za zaštitu reproduktivnog zdravlja budućih generacija
  2. Da učestvuje u dodiplomskoj i poslediplomskoj edukaciji u oblasti dečje i adolescentne ginekologije zaštite reproduktivnog zdravlja
  3. Da organizuje nacionalne i internacionalne sastanke zdravstvenih radnika i saradnika sa ostalim udruženjima koje se bave dečjom i adolescentnom ginekologijom.

Zadaci Udruženja su:

  1. Okupljanje u članstvo i koordiniranje rada ginekologa i ostalih stručnjaka koji se bave problemima dečje i adolecentne ginekologije
  2. Razvoj i usklađivanje protokola dijagnostike i lečenja u oblasti dečje i adolecentne ginekologije
  3. Doprinos standardizaciji terminologije i evaluaciji dijagnostičkih i terapijskih postupaka u oblasti dečje i adolecentne ginekologije
  4. Stimulisanje osnovne i primenjene istraživačke delatnosti i proširenje znanja iz oblasti dečje i adolecentne ginekologije
  5. Saradnja sa državnim i drugim organizacijama i predstavničkim telima po pitanjima organizacije i rada zdravstvene službe u oblasti prevencije i ranog otkrivanja malignih oboljenja u dečjoj i adolescentnoj ginekologiji…

12. simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije