Dečja i adolescentna ginekologija Srbije

Predsedništvo udruženja

Predsednik: Dr sci. med. Zoran Stanković
Potpredsednik: Doc. dr Aleksandra Kapamadžija
Potpredsednik: Dr sci. med. Katarina Sedlecki
Generalni sekretar: Mr. sci. med. dr Svetlana Perović
Sekretar: Mr sci med dr Mirjana Anđelić
Blagajnik: Maja Radosavljević
Nadzorni odbor: Prof. dr Dragan Zdravković
  Prof. dr Milan Đukić

12. simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije